Beskrivelse af Toyota Bilforsikring

Overvejer du en Toyota bilforsikring har vi fuldforståelse for, at der kan være mange spørgsmål. Det er vigtigt at undersøge og sætte sig ind i alle detaljer, før man binder sig til noget.

Derfor har vi samlet de overordnede punkter om forsikringen, vores generelle forbrugerorientering og øvrige betingelser. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og policen, der til sammen udgør aftalen mellem os.

Har du stadig spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

Toyota Bilforsikring udbydes i samarbejde med Codan Forsikring A/S, CVR 10529638, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Toyota Bilforsikring er en særlig bilforsikring, du har mulighed for at oprette, når du køber en bil hos Toyota. Forsikringen indeholder som udgangspunkt den lovpligtige ansvarsdækning og kaskodækning, som du kan udvide med fx førerpladsdækning, erstatningsbil og meget mere.

Hvad dækker forsikringen?

√  Generelt
Forsikringen dækker dig, dine passagerer og alle, du låner bilen til. Vi dækker også værksteder og en ny ejer af bilen i op til tre uger efter, at du har solgt bilen og overdraget den til den nye ejer.

Vi dækker din bil, herunder blandt andet også:

 • tilbehør, som er fastmonteret og konstrueret til kun at blive brugt i bilen
 • bilværktøj og biltilbehør i almindeligt omfang, hvis det kun kan bruges til bilen
 • musikanlæg, kommunikations-, navigations- og andet av-udstyr, som ikke er fastmonteret fra fabrikken med op til 20.024 kroner (2018).

√  Ansvarsdækning
Vi dækker med op til 24 millioner kroner (2018), hvis din bil gør skade på ting, og med op til 121 millioner kroner (2018), hvis den skader andre mennesker. Det gælder også, hvis dine passagerer kommer til skade.

  Kaskodækning
Vi dækker de fleste skader på din bil, fx hvis den får en parkeringsskade eller en skade efter et færdselsuheld eller hærværk.
Dækningen omfatter også vejhjælp i udlandet via SOS International (Rødt Kort) og retshjælp ved visse private retstvister med op til 175.000 kroner.

Tilvalg

Førerpladsdækning
Forsikringen dækker føreren af bilen, hvis vedkommende kommer til skade ved et færdselsuheld, hvor der ikke er nogen modpart, og fx får et varigt mén, mister evnen til at arbejde eller omkommer.
Vi udbetaler erstatning i overensstemmelse med de gældende regler og satser i erstatningsansvarsloven. Vi dækker også, hvis føreren kommer til skade ved at stige ind i eller ud af bilen.

Maskinkasko
Vi dækker pludselige og uforudsete mekaniske og elektriske skader på din bil, hvis den er under syv år gammel og ikke har kørt mere end 100.000 km. Det kan fx være, hvis motoren går i stykker på grund af et stempel, der sætter sig.

Erstatningsbil
Vi dækker udgifter til en lånebil i Danmark, hvis du har brug for det i forbindelse med en kaskoskade, fx ved tyveri eller totalskade. Vi dækker i op til 21 dage og med 100 km pr. dag.

Nyværdierstatning
Vi erstatter din bil med udgangspunkt i en tilsvarende, ny bil i op til to år, hvilket er en forbedring fra den almindelige dækning på op til ét år. Når du vælger dækningen, skal bilen være fabriksny eller en demobil, som højst har kørt 6.000 km og ikke er ældre end seks måneder regnet fra første indregistrering.

Trinsikring for personer under 26 år
Du undgår at rykke ned på et dyrere pristrin efter visse skader, fx på bilens ruder og skader efter tyveri og hærværk.

Udvidet trinsikring for personer under 26 år
Du undgår at rykke ned på et dyrere pristrin, uanset hvilken skade du får.

Selvrisikodækning
Du betaler ikke selvrisiko for visse typer skader som fx hærværk, glasskader og parkeringsskader, hvor du bliver påkørt af et andet motorkøretøj, mens bilen holder parkeret.

Afleveringsdækning
Vi dækker skader på under 5.000 kroner pr. skade og op til 25.000 kroner i alt på leasede biler. Det kan fx være en lille bule, der bliver opdaget, når du afleverer bilen. Bilen skal være mellem 12 og 37 måneder gammel og have kørt under 120.000 km på afleveringstidspunktet.

Hvad dækker den ikke?

X Ansvarsdækning
Vi dækker ikke føreren, dine, brugeren eller førerens ting, selve bilen og en tilkoblet campingvogn, trailer eller lignende.

X Kaskodækning
Vi dækker ikke bilens mekaniske og elektriske dele, hvis skaden opstår i og er begrænset til dem, fx hvis motoren bryder sammen.

Tilvalg

Selvrisiko- og delkaskodækning
Vi dækker ikke sol- og glastage.

Maskinkasko
Vi dækker ikke lyddæmpere, udstødningsrør, hjullejer, affjedringssystem og brændstoftank.

Er der begrænsninger i dækningen?

! Generelt
Vi dækker ikke skader, som opstår i forbindelse med motorløb, udlejning af bilen uden fører eller under kørsel på afspærret område, medmindre der er tale om øvelseskørsel under anerkendt instruktion.

! Kaskodækning
Vi dækker ikke skader, som skyldes grov uagtsomhed, eller at føreren ikke havde kørekort, var beruset eller påvirket af narkotika. Skyldes skaden på bilen slitage, eller er det ridser eller stenslag i lakken, dækker vi ikke.

Tilvalg

Førerpladsdækning
Vi dækker ikke skader, som skyldes grov uagtsomhed, eller at føreren ikke havde kørekort, var beruset eller påvirket af narkotika. Vi udbetaler ikke erstatning, hvis en anden har været involveret i skaden, og du kan få erstatning herfra.

Maskinkasko
Vi dækker ikke skader på dele og enheder, der kræver udskiftning som led i normal service af bilen. Vi dækker desuden ikke skader, der er opstået som følge af, at bilens motor bliver udsat for unormal belastning, eller skader forårsaget af fugt, korrosion eller gradvis forringelse.

Nyværdierstatning
Vi dækker ikke, hvis bilen på skadestidspunktet har kørt mere end 40.000 km.

Afleveringsdækning
Vi dækker ikke skader forvoldt af dyr på interiør eller skader, som vi ikke betragter som kaskoskader.

Hvor er jeg dækket?

√  Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er med i grøntkortordningen. Du kan se mere om, hvor forsikringen dækker på codan.dk.

Hvilke forpligtigelser har jeg?

 • Du skal give os korrekte oplysninger om din bil, når du opretter forsikringen.
 • Du skal betale til tiden.
 • Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte, hvis du flytter, køber udstyr til bilen, som du ønsker at få forsikret, ændrer bilens anvendelse, kører flere kilometer, end du har opgivet, ændrer ydeevnen eller på anden måde øger værdien af bilen.
 • Får du en skade, skal du forsøge at afværge eller begrænse den mest muligt.
 • Du skal straks anmelde en skade til os.
 • Du skal også anmelde tyveri, røveri og hærværk til politiet. Hvornår og hvordan betaler jeg? Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14 dage efter, at du har modtaget den første regning. Du kan betale forsikringen pr. måned, kvartal, halvår eller år via indbetalingskort eller Betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til?

Forsikringen starter den dato, bilen bliver indregistreret til Codan på Motorregisteret, og løber et år ad gangen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

 • Du kan opsige forsikringen enten en måned før hovedforfald uden gebyr eller i løbet af en måned plus en måned mod et mindre gebyr.
 • Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr.
 • Sælger du bilen, kan du opsige forsikringen fra den dato, hvor den nye ejer overtager bilen.
 • Du kan læse mere om vores gebyrer på codan.dk. ©


Kontakt os

Har du ikke fået svar på dine spørgsmål, så sidder vi klar til at hjælpe dig.

Du kan også lave en beregning af forsikring her.