Hvis du er involveret i en ulykke, så ringer du bare!

Så hjælper de dig videre med alt det praktiske og en gratis lånebil.

At være involveret i et færdselsuheld er ingen nem affære. Man kan hurtigt komme i tvivl om, hvad man skal gøre og i hvilken rækkefølge. Her kan du læse vores råd til dig om, hvad du skal gøre:

Undersøg personer

Hvis der er personer, der er kommet til skade ved uheldet, skal du straks undersøge, om de har brug for hjælp og tilkalde hjælp hvis det er tilfældet - ring 112.

Hvis der er sket påkørsel af dyr, ring til Falck på tlf. 70 10 20 30.

Begræns ulykken

Fjern hurtigst muligt køretøjerne og ødelagte dele fra vejen. Tænd katastrofe-blinklyset på bilen og sæt evt. advarselstrekant op hvis bilerne ikke kan fjernes fra vejen.

Advarselstrekanten stilles 50 meter bag bilen på alm. veje og 100 meter bag bilen på motorveje.

Notér oplysninger

Det er vigtigt, at du og de andre der er involveret i uheldet husker at give hinanden jeres kontaktoplysninger. Hvis du noterer disse oplysninger om modparten, en ulykke, så er du sikker på, at du får de nødvendige oplysninger:

Bilens registreringsnummer, Modpartens navn, adresse, telefonnr. og evt. forsikringsselskab.

Skaf vidner

Er der vidner der har set hændelsen? Det er en god idé også at notere vidnernes kontaktoplysninger: Vidners navn, adresse, telefonnummer.

Tag billeder

Tag gerne et foto af situationen (du kan bruge din mobiltelefon) hvis det kan lade sig gøre uden at være til fare for trafikken.

Beskriv situationen i ord og bed modparten om at skrive under på, at han/hun er enig i det beskrevne forløb - det er ikke et krav. Det er unødvendigt at forsøge at afgøre på stedet, hvem der var skyld i uheldet. Det er forsikringsselskabet der, ud fra oplysninger i sagen, vurderer hvem der har ansvaret for ulykken.

Vent med at køre, til du er klar igen

Gå en lille tur eller hvil lidt i bilen. Kør ikke videre, hvis du stadig er i chok. Ring til en, som du kan snakke med om det skete, eller som måske kan hente dig og køre dig videre.

Kontakt værkstedet

Uanset om der er synlige skader på din bil eller ej, er det altid en god idé af få bilen set efter. Så ring og bestil en tid på værkstedet. HUSK at oplyse os om, at det drejer sig om en forsikringssag og fortæl os, hvor du er forsikret. Så klarer vi resten. Vi kontakter altid en taksator, som opgør skaden, inden vi starter reparation af skaden. Samtidig finder vi ud af evt. dækning fra din forsikring.

Anmeld skaden

Når du kommer hjem melder du skaden til dit forsikringsselskab. Du skal beskrive, hvad der er sket og evt. vedhæfte billeder samt forklaringer. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er skyld i uheldet, eller hvad der reelt er hændt, skal du ikke bare skrive, hvad andre mener der er sket. Skriv kun din egen oplevelse.

Palle Petersen

Skadesværkfører

63 10 01 75 pp@mfabiler.dk

Bob Glesner

Skadesværkfører

63 21 92 09 bg@mfabiler.dk

Dannie Langhoff

Skadesværkfører

63 11 89 66 dkl@mfabiler.dk

Birgit Jørgensen

Værkstedschef

63 23 67 20 bij@mfabiler.dk